McGraths weerbare theologie

McGrath

McGrath

Eén van de meest inspirerende theologen van dit moment is Alister McGrath (1953).  Dit komt met name tot uiting in zijn pogingen tot weerlegging van het atheïsme en verdediging van het klassieke christelijk geloof en meer in het bijzonder de natuurlijke theologie. McGrath – zelf een ex-atheïst – herkent als geen ander de moderne twijfels bij het christelijk geloof en weet deze op redelijke gronden ongedaan te maken. Opgeleid als theoloog en scheikundige, gepromoveerd in de moleculaire biofysica, een hoogleraarschap historische theologie te Ofxord, is hij momenteel professor in ‘Theology, Ministry and Education’ en hoofd van het ‘Centre for Theology, Religion and Culture’ aan het King’s College te Londen.

In navolging van zijn inspirator Thomas Torrance ontwikkelt McGrath een scientific theology, een theologie die gebruik maakt van de methodologie van de natuurwetenschappen. Hij heeft hiervan een uitwerking gegeven in zijn A Scientific Theology 1-3 (2001-2003) en deze samengevat in The Science of God: An Introduction to Scientific Theology (2004). McGrath beschouwt zijn boeken The Genesis of Doctrine: A Study in the Foundations of Doctrinal Criticism (1990), The Foundations of Dialogue in Science and Religion (1998) en Thomas F. Torrance: An Intellectual Biography (1999) als ‘landmarks’ in aanloop naar dit project.  Hij verwoord zijn benadering als volgt:

an approach to theology which respects the unique nature of that discipline, while at the same time drawing on the insights of the natural sciences in a process of respectful and principled dialogue. The projects represent the most sustained and extended attempt to date by a single author to “explore the interface between Christian theology and the natural sciences, on the assumption that this engagement is necessary, proper, legitimate and productive”

Naast (maar gebaseerd op) zijn ‘scientific theology’ werkt McGrath aan een natural theology “to explore if and how the concept of natural theology can be renewed, especially in critical yet positive dialogue with the natural sciences”. Belangrijke publicaties in dit verband zijn The Open Secret: A New Vision for Natural Theology (2008) en A Fine-Tuned Universe? Anthropic Phenomena and Natural Theology (2009) (link).

Deze exploraties in de wetenschappelijke en natuurlijke theologie voeren McGrath ook langs thema’s als het atheïsme,  met werken als The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World (2004), Dawkins’s God: Genes, Memes and the Meaning of Life (2004), The Dawkins Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine (2007). Een compleet overzicht van McGraths publicaties kan worden gevonden op zijn homepage.

Van de Beek schrijft in zijn boek het volgende over McGraths motivaties:

Het wetenschappelijk karakter van de theologie moet [bij McGrath] niet bevestigd worden door originele vondsten, maar door aan het geloofsgoed. Het bestaat uit het rationeel doordenken van het geloof en wie dat doet, zal moeten erkennen dat het geloof niet iets is wat tegen de rede indruist, maar juist een redelijke doordenking van de werkelijkheid mogelijk maakt, in het licht van wat we ontvangen hebben en wie ons voorgingen. (…) McGrath wil terugkeren naar een eenheid van gelovig leven en theologiebeoefening in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. [1]

McGrath dwingt respect af door met klassiek-christelijke bagage debatten aan te gaan met (prominente) atheïsten als Richard Dawkins (link), Christopher Hitchens (link), Sue Blackmore (link), Peter Atkins (link) en Herman Philipse (link), maar verschijnt even makkelijk in een populaire talkshow (link).

[1] A. van de Beek, Van Kant tot Kuitert (Kampen: Kok, 2006), 249.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s