Wat heeft Jeruzalem met Londen van doen?

ErasmusNiet al het nieuws haalt de krant. Zo werd een paar weken geleden een instituut voor economie en theologie gelanceerd, maar daarvan werd in het RD geen verslag gedaan. Wel verscheen op Forum een ingekorte versie van een bijbehorende dubbeloratie van twee hoogleraren van dit instituut. Twee hoogleraren die in een en dezelfde bijeenkomst een openbare toespraak houden, is al nieuwswaardig. Maar een ”Erasmus Economics and Theology Institute” aan, jawel, de Erasmus Universiteit Rotterdam is dat helemaal. De Maasstad mag dan tegen de Biblebelt aanschuren, een theologisch instituut zou je elders verwachten.

Lees verder

Brief aan de koning

downloadMajesteit, het is mij niet bekend of u geabonneerd bent op het koningsgezinde Reformatorisch Dagblad. Evengoed ben ik zo vrij mij in deze column te richten tot u. Er moet mij namelijk iets van het hart. U bent, als u dit leest, weer teruggekeerd van uw staatsbezoek aan India. Er werd weer van u verlangd de mensenrechten, of beter gezegd het schenden ervan, aan te kaarten. Dat is op momenten ook gebeurd. Nu is het idee dat mensen rechten hebben een discutabel concept, maar dat ter zijde. Wat mij niet zint, is dat u in dit soort situaties geacht wordt de dominee uit te hangen.

Lees verder

Over de plichten van ZZP’ers en CEO’s

SouteriusGezeten in zijn studeerkamer doopt hij nog een laatste keer de ganzenveer in de inkt, op een koude woensdag in maart, anno Domini 1615. „Vaarwel in de Heer der Heerscharen, alleraanzienlijkste heren. De meest dienstbare en toegewijde aan uw waardigheid, Daniel Souterius.” Nu ook het voorwoord af is, kan het manuscript bij eerstvolgende gelegenheid naar de drukker. Vier jaar eerder deed de Kamper predikant een ander boek het licht zien. En nu komt zijn naam te staan onder een verhandeling die zal verschijnen in het centrum van de Nederlandse geleerdheid, de universiteitsstad Leiden.

Lees verder

Bestaan er theologische deugden?

thomas.jpgEen eigen vertaling van Thomas van Aquino, Summa theologiae I-II, q. 62, a. 1 ‘Of er ook theologische deugden zijn’

Het schijnt dat er geen theologische deugden zijn.

[Arg. 1] Er wordt immers gezegd in boek 7 van [Aristoteles’] Fysica dat “de deugd een dispositie van iets volkomens tot het beste is – volkomen zeg ik, dat wil zeggen met een natuurlijke dispositie”. Maar wat goddelijk is gaat boven de menselijke natuur uit. De theologische deugden zijn dus geen deugden van de mens.

Lees verder

Bedrijfstheologie

KooyEen autorit over de snelweg is eigenlijk één lang reclameblok, zelfs wanneer de radio uitstaat. Op vrachtauto’s en op bestelbusjes, op reclamezuilen en op bedrijfsgevels: onophoudelijk trekken er namen, motto’s en slagzinnen aan ons voorbij. Sommige bedrijven proberen de aandacht te trekken met humoristische teksten, anderen zoeken het juist in een serieuze boodschap. Reclamebureaus laten hen bij voorkeur strooien met Engelse woorden, want Nederlands klinkt wel heel provinciaal.

Lees verder

Nieuw boek: Hemelse zaken

Hemelse-zaken-Omslag-LRDe kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer aan ideeën die niet zelden van grote invloed zijn geweest op latere eeuwen. In dit boek geeft de auteur een rondleiding door deze schatkamer. Wat we in deze tijd van crisis in het economisch denken namelijk nodig hebben, zijn niet meer van dezélfde ideeën, maar ideeën die ons met andere ogen naar de economie leren kijken. Daarvoor zijn we in het vroegchristelijke economisch denken aan het goede adres. Door de vele (vertaalde) citaten komen de kerkvaders dicht bij de moderne lezer. De opgenomen afbeeldingen laten zien hoe hun ideeën hebben doorgewerkt in de westerse kunst. Met een woord vooraf van Paul van Geest. Klik hier voor meer informatie en een leesfragment.

Het boek is te bestellen bij de uitgeverbol.com of – beter nog – een lokale boekwinkel.

 

Hoopvolle berichten voor een bedreigde natuur

vlinderDoemdenken past een christen niet. Hopeloosheid evenmin. Christenen zijn per definitie hoopvolle mensen, in blijde verwachting van wat komen gaat. Mensen ook die geloven dat het God niet uit de hand loopt. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, roept het Evangelie ons toe. Die zorgt wel voor zichzelf. Als de hemelse Vader de vogels, de bloemen en het gras al voedt en kleedt, zal Hij dan geen zorgdragen voor ons?

Lees verder