Anders, Borgmann en Heidegger over techniek

Albert Borgmann
In zijn Technology and the Character of Contemporary Life wil Albert Borgmann inzichtelijk maken dat er anologieën van de kracht der natuur zichtbaar zijn in andere zaken en in het bijzonder in de moderne techniek. Zo zoekt hij naar ‘focale dingen en praktijken’ in de modern-technologische omgeving. Het is opmerkelijk dat Borgmann zich hierbij concentreert op de – in onze ogen – niet puur technische fenomenen ‘hardlopen’ en ‘gezamelijke maaltijden’. Dit is wellicht te verklaren door de technologische kloof die er reeds gaapt tussen 1984 en het heden. In deze uiteenzetting wil ik allereerst Borgmanns theorie over de ‘focale dingen en praktijken’ uiteenzetten, waarna ik op zoek ga naar een hedendaagse focale praktijk die duidelijk(er) technologisch van aard is.

Lees verder

Cultuur- en techniekkritiek bij Buber, Heidegger en Anders

Na de Eerste Wereldoorlog verschijnt Martin Bubers (1878-1965) hoofdwerk Ich und Du als een proeve van dialogische filosofie, waarin relationaliteit en ontmoeting centraal staan. Kenmerkend voor Joodse filosofie, maar in schril contrast met de voorbije oorlog, keert Buber zich tegen het autonomie-denken van zijn tijd. Hem staat geen werkelijkheid voor ogen waarin het ‘Ik’ zich vervreemdt van de wereld en alles verwordt tot een ‘Het’, maar waarin de verhouding tussen mensen en wereld opnieuw vorm krijgt in het relationele grondwoord ‘Ik-Jij’.

Lees verder