De economie van kerst

anselmusWe zouden het zo tegen het einde van het jaar kunnen hebben over een typisch ”duurzaamheid & economie”-onderwerp. Over hete hangijzers als dividendbelasting of de energietransitie, bijvoorbeeld. Liever snijd ik op deze kerstavond 2018 een belangrijker thema aan: het wonder van de incarnatie, van God die een menselijk lichaam aannam. De vleeswording Gods, zoals het vroeger heette, schijnt weinig met economie te maken te hebben. Maar schijn bedriegt.

Lees verder

Over het bestaan van God

Binnen orthodox-protestantse milieus is het geen vraag en als dat het wel is dan in ieder geval een ongelovige vraag. Namelijk de vraag naar het bestaan van God. Het theïstische godsbeeld, met een persoonlijke God die alles regeert, staat nog fier overeind.  Recent onderzoek wijst echter uit dat één op de zes predikanten in Nederland niet meer weet of er een hogere macht bestaat of dit zelfs ontkent.[1] Ongetwijfeld is dit een verschijnsel dat samenhangt met de secularisering van de westerse beschaving. Dat dit vruchten zijn van de verlichting is maar ten dele correct. Juist de westerse filosofie heeft zich altijd bezig gehouden met het bestaan van God en zeker niet alleen in ontkennende zin. Persoonlijk ben ik altijd erg geboeid door pogingen om het bestaan van God te bewijzen of dit aannemelijk te maken. In dit artikel wil ik uiteenzetten op welke manieren dit geprobeerd is, hoe zich dit verhoudt tot het kerkelijk leergezag, wat de (on)zin is van godsbewijzen en sluit ik af met een persoonlijke noot.

Lees verder