Kierkegaard: credo quia absurdum?

Kierkegaard

Wat is volgens Kierkegaard de verhouding tussen geloof en rede of christendom en filosofie? Sperna Weiland schrijft in zijn Philosophy of Existence and Christianity onder meer over de houding van Kierkegaard tot het credo quia absurdum. Hij stelt dat deze term in zijn werk niet voorkomt en Kierkegaard altijd het Credo … absurdum verkondigt (A,87). Als het geloof namelijk het absurde omhelst, vervalt het ‘omdat’. Het geloof tegenover het denken blijft één van de kernthema’s.

Lees verder

Voor de Grieken een dwaasheid

Dit artikel verkent het gebied van de dwaasheid van het christelijk geloof. Aan de hand van een bloemlezing uit de brede christelijke traditie van theologie en filosofie de eeuwen door wordt ook deze denkrichting aannemelijk gemaakt. Het gaat hierbij om auteurs die het christelijk geloof hebben willen verdedigen niet ondanks, maar omwille haar dwaasheid.[1] Na de Heilige Schrift zelf vangen we aan met Tertullianus en eindigen met W.J. Otten.

Lees verder