The relationship between economics and ethics and the light Dooyeweerd sheds on it

Dooyeweerd

1. Introduction

That there exist intersections between economics and ethics cannot be passed over in silence. They are usually discussed under the heading of ‘economics and ethics’, ‘normative economics’ or ‘welfare economics’. Recently there is even something going on named “the revival of economics as a moral science” (Peil & Van Staveren 2009: xvi). It refers to the initial rise of classical economics as a branch of moral philosophy, the marginalization of the ethical dimension in neoclassical economics and nowadays a renewed interest in the relationship between economics and ethics. Others have used related slogans like “the revival of political economy” (Bowles & Gintis 1993) and “the collapse of the fact/value dichotomy” (Putnam 2002, 2003) in economics. In my opinion these ideas give rise to the rejection of a narrow value-neutral and positivist conception of economic science in which economics and ethics have nothing to do with each other. Recently various authors have indeed stressed the importance of ethics for the economic science. Daniel Hausman and Michael McPherson (2006) for example argue that moral philosophy can enrich economic theory and to some extend is already implicitly part of it. Economists should therefore take ethics seriously. Amartya Sen (1987), in turn, emphasizes that economists should pay greater attention to ethical considerations that shape and affect economic behaviour.

Lees verder

Het economische aspect in Dooyeweerds Wijsbegeerte der Wetsidee

Dooyeweerd

1. Inleiding

1.1. Introductie

Dit schrijven handelt over de (rechts)filosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977) en zijn denken over de economische wetenschap. Hiermee begeven we ons binnen het vakgebied Filosofie van de Economie, dat zich bezighoudt met kwesties op het snijvlak van filosofie en economie en haar filosofisch wil doordenken. De voormalige hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en één van de grondleggers van de Christelijke of Calvinistische (Reformatorische) Wijsbegeerte, geeft ‘het economische’ een plek in zijn Wijsbegeerte der Wetsidee[1], waaruit blijkt dat hij het classificeert als een onherleidbaar aspect van de werkelijkheid met bepaalde kernelementen en geregeerd door eigen wetten.

Een schriftuurlijke (bijbelse) visie op het economische in het geheel van de werkelijkheid zou volgens Dooyeweerd standen van zaken aan het licht brengen die in de gangbare economie verwaarloosd zijn. Deze werkelijkheidsvisie zou zijns inziens “geleid door het grondmotief der Woord-openbaring, zoowel de onherleidbaarheid en souvereiniteit in eigen kring van het economische aspect als zijn onlosmakelijken samenhang met alle andere aspecten der geschapen werkelijkheid” aan het licht brengen.[2]

Lees verder